Trung Quốc oằn mình trong mưa lũ: Hơn 100 người chết và mất tích