Trung Quốc phát hiện virus gây Covid-19 trên bao bì hải sản từ Indonesia