Trung Quốc tiếp tục cảnh báo đỏ với siêu bão Mangkhut