Trung Quốc tìm cách đàm phán lại với Tổng thống mới đắc cử của Mỹ