Trung Quốc trình diễn UAV Wing Loong II phiên bản nâng cấp tại Triển lãm Hàng không Dubai

Trung Quốc trình diễn UAV Wing Loong II phiên bản nâng cấp tại Triển lãm Hàng không Dubai

Quân sự