Trung Quốc từ chối cho 2 chuyên gia của WHO nhập cảnh vào nước này vì mắc Covid-19