Trung Quốc tuyên bố cứng rắn với Mỹ, không sợ chiến tranh thương mại với Washington