Trung Quốc xác nhận bắt giữ nhân viên lãnh sự Anh ở Hong Kong