Trung Quốc xác nhận bắt nhân viên lãnh sự quán Anh ở Hong Kong