Trứng bị ngót

Một chị mới về làm dâu. Hôm ấy, mẹ chồng bảo luộc rau muống, chị ta đổ rau vào nồi luộc nhưng đến khi chị ta vớt rau ra, rổ rau to thế giờ chỉ còn một đĩa. Chị ta sợ mẹ chồng ngờ rằng mình ăn vụng, nên ôm mặt khóc hu hu.

Thấy chị ta khóc mẹ chồng hỏi:

- Tại sao con khóc?

Chị ta liền kể lại sự tình, mẹ chồng nói:

- Tưởng gì chứ cái đó có gì đâu mà khóc, luộc thì bao giờ nó cũng bị ngót đi như thế!

Lần khác, mẹ chồng sai chị ta mang 5 quả trứng luộc, chị ta ăn hết 2 quả. Mẹ chồng hỏi:

- Sao luộc 5 quả mà chỉ còn lại 3 quả?

Chị ta trả lời gọn lỏn:

- Tại nó ngót đi đấy mẹ ạ!

Theo Thủy Linh (st)/Giáo dục & Thời đại

Tags: mẹ chồng  |  Rau muống  |  trả lời  |  còn lại  |  làm dâu  |  sự tình  |  tại sao  |  Quả trứng  |  bao giờ