Trùng hợp: Thái Lan 2 lần tan mộng vì 2 trận hòa 2-2 cách nhau đúng một năm