Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo 'đặc biệt' khu vực 'trọng tâm' bão số 8