Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây thông báo

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây đang triển khai kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở khu cửa hàng lương thực Xuân Khanh, phường Xuân Khanh và khu đất xen kẹt phố Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Kính mời các tổ chức đấu giá tài sản có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật tham gia thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất trên. Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây. Địa chỉ: Số 9 Phó Đức Chính, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; trước 16h00’ ngày 12-7-2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 02433.834.456.

Theo Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/TT-tuyen-dung/906565/trung-tam-phat-trien-quy-dat-thi-xa-son-tay-thong-bao