Trừng trị Bóng ma trên đỉnh Trường Sơn (P2)

Một bóng ma từng ám ảnh dãy Trường Sơn, bằng cách đưa lên trời những khẩu pháo tốc độ cao, có tốc độ bắn lên tới 6000 phát/ phút, những khẩu trọng pháo cỡ nòng lên tới 105 mm, đáng sợ là sức mạnh hỏa lực này có thể khống chế khu vực đánh phá hàng giờ đồng hồ, nhưng đáng sợ hơn cả là màn đêm lại là đồng minh của bóng ma ấy. Thế nhưng bất kể đáng sợ ra sao, bóng ma ấy phải bị trừng trị.

>>Xem thêm: Trừng trị Bóng ma trên đỉnh Trường Sơn (P1)

Theo Quốc phòng VN

Tags: chiến tranh nhân dân  |  chiến tranh Việt Nam  |  chiến tranh chống Mỹ

Video bạn có thể quan tâm

Vai trò của 4K51 trong lưới lửa phòng thủ bờ Việt Nam

Theo Mỹ Đức/Đất Việt