Trứng xào nửa triệu, bát cháo 400 ngàn: Hóa đơn đuổi khách