Trước Vũ Thu Phương, Ngọc Trinh chẳng ngại đấu khẩu với cả dàn sao Việt