Trước giờ G của đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng: Dàn sao Việt nói gì?