Trước giờ G sự kiện Apple: Apple Watch có thêm bản màu xanh, iPad Air 4 đắt hơn đời trước