Trước khi xảy ra vụ cháy, 'đất vàng' nhà máy Rạng đông được quy hoạch làm chung cư?