00:00

Trước khi xin hoàn tục, sư Toàn đề nghị được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân

TIN LIÊN QUAN