Trước nghi ngại về tính bảo mật của Bluezone - ứng dụng truy vết Covid-19, Cục Tin học hoá nói gì?