Trước ông Phạm Nhật Vũ, những ai bị bắt do liên quan đến thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG?