Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận trách nhiệm về vụ giáo trình có 'đường lưỡi bò' phi pháp