Trường ĐH Nông lâm TP.HCM dành 60% chỉ tiêu xét tuyển từ thi tốt nghiệp