Trường ĐH Phan Châu Trinh được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2