Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm sàn từ 19-24