Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đón nhận Cờ thi đua Chính phủ