Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không tuyển chuyên tin học

Qua kiểm tra điều kiểu cơ sở vật chất, Sở giáo dục và đào tạo TP HCM quyết định không tuyển sinh lớp 10 chuyên tin học trong năm học 2019-2020 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Trước đó, dự kiến ban đầu trường tuyển sinh 35 học sinh vào lớp 10 chuyên tin. Năm học 2019-2020, chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 475 học sinh. Trong đó, lớp thường là 90 học sinh, 315 học sinh lớp chuyên, và 70 học sinh lớp tích hợp. So với Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (525 chỉ tiêu chuyên), Trường chuyên Trần Đại Nghĩa có số chỉ tiêu thấp hơn.

HS tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Riêng đối với lớp 6, trường sẽ tuyển 15 lớp 6 với sĩ số 35 học sinh/lớp, tương đương với 525 học sinh. Đối tượng và điều kiện dự tuyển vào trường là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh. Căn cứ vào kết quả bài khảo sát sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Những học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của ban chỉ đạo tuyển sinh quận. Ngày 12-6 sẽ tiến hành khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Theo Đặng Trinh/Người Lao động

Tags: Trần Đại Nghĩa  |  Trường THPT  |  học sinh  |  khảo sát  |  năm học  |  6 Trường THPT  |  TP HCM  |  chỉ tiêu  |  tin học  |  2019 2020