Trường THPT tốp đầu Hà Nội sẽ tự chủ tài chính, thu học phí cao?