Trưởng đặc khu Hong Kong cảnh báo quân đội Trung Quốc can thiệp nếu tình hình xấu đi