Trưởng đặc khu Hong Kong tuyên bố đạo luật dẫn độ 'đã chết'