Trường quay bùng nổ vì cậu bé khai căn dãy 63 số trong 11 giây

Một trong những phần thi gay cấn nhất chương trình Siêu trí tuệ Việt nam tối 10/11 phần thi của Gia Hưng với thử thách Siêu tính nhẩm.

Giải trí