Trưởng xóm bị chôn vùi khi kêu gọi người dân chạy khỏi vùng sạt lở