Trượt băng, trượt tuyết là xưa rồi, vào đây mà xem người ta thi nhau trượt bùn này