Trượt đợt xét tuyển đầu tiên: Thí sinh vẫn còn 'tấm vé vàng' vào 'làng' đại học?