Trượt scooter trên hàng rào và cái kết chảy nước mắt

Sau cú ngã dập 'chỗ hiểm', thanh niên nằm co ro trên mặt đất vì rất đau.

Siêu hài