00:00

Truy tố cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường giúp Út 'trọc' chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng

TIN LIÊN QUAN