Truyện cười trạng Quỳnh: Cây nhà lá vườn

Quỳnh nhiều lần thất lễ với chúa, nên trước Chúa quý trọng bao nhiêu thì sau lại ghét bấy nhiêu. Quỳnh thấy Chúa ghét, lại càng trêu tợn.

Một lần, Chúa sai lính đến kéo đổ nhà Quỳnh. Quỳnh thấy lính đến thì bảo:

- Chúa sai các anh đến kéo đổ nhà ta thì các anh cứ việc kéo, không được reo, được cười, ai mà reo cười thì ta cắt lưỡi. Nghề kéo nặng thì phải reo hò, không dô ta, không hò khoan đố ai kéo được. Bọn lính phải chịu về không.

Lại một lần nữa, Chúa sai lính đến đại tiện giữa nhà Quỳnh. Quỳnh cầm dao ra bảo lính:

- Chúa sai các anh đến đại tiện giữa nhà ta thì cứ việc, nhưng cấm tiểu tiện, anh nào mà tiểu tiện thì đừng trách ta nặng tay.

Đại tiện ai mà nhịn tiểu tiện được, bọn lính lại phải về. Tuy nhiên, có một vài anh, nghe thấy thế, tiểu tiện ở trước nhà, rồi mới đến, lại đem gáo dừa đề phòng. Quỳnh thấy họ lập mưu trước, đành chịu nhưng trong bụng căm lắm, bèn kiếm cách xược lại Chúa.

Ít lâu sau, Quỳnh đi mua một cây cải thật to sai người đem dâng, làm cơm chúa xơi. Khi Quỳnh vào hầu, Chúa hỏi cải đâu mà to lạ thế và khen ngon.

Quỳnh thưa:

- Cải nhà trồng, trước nó không to mấy, nhờ độ nọ Chúa sai lính đến 'giải quyết nỗi buồn' ở nhà thần, thần đem phân ấy bón cho nên lớn bổng lên thế. Cây nhà lá vườn đem dâng để chúa xơi.

Chúa Trịnh tái mặt lại.

Theo Đất Việt

Video bạn có thể quan tâm

Ngọc Trinh và những kiểu ăn "độc nhất vô nhị"

Theo Đất Việt