Truyền thông Australia ca ngợi Việt Nam lần thứ hai ngăn chặn COVID-19