Truyền thông Thái Lan khen khoảnh khắc CĐV Việt Nam vỗ tay, hô vang tên Thái Lan

Thể thao