Truyền thông châu Á: Tuyển Việt Nam 'lên đỉnh' nhờ sự thực dụng