Truyền thông châu Á nhận định Việt Nam 'trên cơ' Thái Lan