Truyện tranh: Thuật 'lùi 1 bước để tiến 3 bước' - phụ nữ đôi khi cần nhường nhịn để nhận được nhiều hơn

Chỉ vì lựa chọn váy cưới mà họ suýt đường ai nấy đi. Nhưng sau khi nghe lời chồng tương lai bỏ đi phần hiếu thắng trong bản thân mình, Mai đã nhận lại được những gì xứng đáng hơn thế...

Theo Mèo Ròm / Trí Thức Trẻ

Tags: nghe lời  |  Truyện tranh