Từ 15/10/2020 bán hàng xách tay có thể bị phạt đến 200 triệu đồng