Từ 15/11: Tổ chức nhậu tại cơ quan, sếp trưởng có thể bị phạt đến 5 triệu đồng