Tự hào khoe nhẫn cưới, Trường Giang bị Hoài Linh nhắc: 'Vui thôi đừng vui quá!'