Từ hôm nay (Feel Like Ooh) - Chi Pu

'Từ hôm nay (Feel Like Ooh)' - sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chi Pu - được cho là hoàn toàn không đủ chất lượng để cô khẳng định "hãy gọi tôi là ca sĩ".