Từ hôm nay trở đi, chê người khác béo, lùn, xấu, ế có thể phải bồi thường tổn thất tinh thần đến 16 triệu