Tư liệu từ KCNA: 'Vị anh hùng' Kim Jong Un về nước trong sự đón tiếp đặc biệt long trọng