Từ năm 2021, kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê bị phạt đến 160 triệu đồng